Daniel Farke

Daniel Farke đối diện thử thách mới tại Norwich

Người quản lý của thành phố Norwich, Daniel Farke nói rằng ông hy vọng sẽ mang lại một hoặc hai bản hợp đồng mới trước khi cửa sổ chuyển nhượng mùa hè đóng...