Các kiểu cược trong trò chơi Keno ăn tiền thật trực tuyến

Các kiểu cược trong trò chơi Keno ăn tiền thật trực tuyến

Nhà cái Dafabet hướng dẫn bạn cách chơi Keno ăn tiền thật hấp dẫn, nhiều khuyến mãi khi chơi bài trực tuyến tại sòng bạc casino Dafabet.

Trò chơi Keno Opus tại nhà cái Dafabet có 7 kiểu cược chính như sau:

  • Kiểu cược: TÀI, XỈU, ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC

TỶ LỆ THẮNG TÀI 810 XỈU
  1.95 108 1.95

Khi tổng của 20 bi số rút ra bằng 810, thì tất cả tiền cược ở 6 ô:”tài”, “xỉu”, “tài lẻ”, “xỉu lẻ”, “tài chẵn”, “xỉu chẵn” sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các cược xiên bao gồm ô nào trong số 6 ô trên đều sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được hoàn lại cho người chơi.

TÀI: Tổng của 20 bi số rút ra lớn hơn 810.
XỈU: Tổng của 20 bi số rút ra nhỏ hơn 810.
ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC: Tổng của 20 bi số rút ra bằng 810.

Ví dụ:
Kết quả rút thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng : 693
Kết Quả: 693 nhỏ hơn 810, vậy nên “XỈU” thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 1.95 = 195 USD.

  • Kiểu cược: LẺ , CHẴN

TỶ LỆ THẮNG LẺ CHẴN
  1.95 1.95

LẺ: Điểm tổng của 20 bi số là số lẻ.
CHẴN: Điểm tổng của 20 bi số là số chẵn.

Kết quả rút thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng: 693
Kết Quả: 693 là số lẻ, vậy nên “LẺ” sẽ thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 1.95 = 195 USD.

* Lưu ý: Số 0 là một số chẵn và không có hòa trong kiểu cược này.

  • Kiểu cược: LẺ, CHẴN, HÒA

DÃY SỐ LẺ HÒA DÃY SỐ CHẴN
TỶ LỆ THẮNG 2.3 4.3 2.3

DÃY SỐ LẺ: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, có nhiều hơn 10 bi số là số lẻ, gọi là Dãy Số Lẻ, người cược kèo này sẽ thắng.
DÃY SỐ CHẴN: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, có nhiều hơn 10 bi số là số chẵn, gọi là Dãy Số Chẵn, người cược kèo này sẽ thắng.
HÒA: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, số bi lẻ và chẵn bằng nhau, gọi là Hòa và người cược kèo này sẽ thắng.

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Có 11 số lẻ (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 & 79) và 9 số chẵn (04,10,20,30,32,36,40,54 & 64). Vậy có nhiều số lẻ hơn số chẵn nên người cược “DÃY SỐ LẺ” sẽ chiến thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 2.3 = 230 USD

  • Kiểu cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

TRÊN HÒA DƯỚI
TỶ LỆ THẮNG 2.3 4.3 2.3

TRÊN: Từ 20 bi số được rút ra, có nhiều hơn 10 số trong khoảng từ 01 đến 40, gọi là kèo Trên.
DƯỚI: Từ 20 bi số được rút ra, có nhiều hơn 10 số trong khoảng từ 41 đến 80, gọi là kèo Dưới.
HÒA: Từ 20 bi số được rút ra, số kèo trên và kèo dưới đều có 10 số, gọi là kèo Hòa.

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) trong khoảng từ 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) trong khoảng 41 – 80. Vậy nên kèo “TRÊN” thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 2.3 = 230 USD

  • Kiểu cược: NGŨ HÀNH (KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ)

KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
TỶ LỆ THẮNG 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

KIM: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 210-695.
MỘC: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 696-763.
THỦY: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 764-855.
HỎA: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 856-923.
THỔ: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 924-1410

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79.
Tổng: 693
Kết Quả: 693 nằm trong khoảng 210 – 695. Vậy nên “KIM” thắng
Tiền đặt cược: 100 USD.
Thanh toán: USD 100 x 9.2 = USD 920

  • Kiểu cược: NGỌC CẦU

Ở kiểu cược này, người chơi tùy chọn từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số tiến hành đặt cược. Kết quả thắng cược sẽ căn cứ vào kết quả đối chiếu của những bi số đã chọn với các bi số được hệ thống rút ra ngẫu nhiên (không giới hạn thứ tự) để quyết định mức tiền thắng cược.

Dưới đây là tỷ lệ thắng của cách chơi này:

Chọn 5 số Chọn 4 số Chọn 3 số Chọn 2 số Chọn 1 số
Trúng 5 số 251 non non non non
Trúng 4 số 21 51 non non non
Trúng 3 số 3.0 6.0 20.3 non non
Trúng 2 số non 2.0 2.3 10.3 non
Trúng 1 số non non non non 3.3
Không trúng non non non non non

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Chọn số: 06, 20, 30 & 67
Kết Quả: Chọn 4 số, Trúng 3 số (20, 30 & 67)
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 6.0 = 600 USD

  • Kiểu cược: CƯỢC XIÊN TÀI XỈU, LẺ CHẴN

TÀI/LẺ XỈU/LẺ TÀI/CHẴN NHỎ/CHẴN
TỶ LỆ THẮNG 3.7 3.7 3.7 3.7

TÀI/LẺ: Tổng của 20 bi số lớn hơn 810 và là số lẻ.
XỈU/LẺ: Tổng của 20 bi số nhỏ hơn 810 và là số lẻ.
TÀI/CHẴN: Tổng của 20 bi số lớn hơn 810 và là số chẵn.
NHỎ/CHẴN: Tổng của 20 bi số nhỏ hơn 810 và là số chẵn

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Tổng là 693. 693 nhỏ hơn 810 và là số lẻ. Vậy nên cược “XỈU/LẺ” sẽ thắng.
Tiền Đặt Cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 3.7 = 370 USD

Cược xiên trên nhiều thị trường

Cược xiên nghĩa là đặt cược kết hợp ít nhất 2 lựa chọn cho một lần đặt cược. Nếu tất cả các lựa chọn đều thắng thì Cược xiên thắng và sẽ được thanh toán theo tỷ lệ đã định. Nếu một (hoặc nhiều hơn một) lựa chọn thua, thì Cược xiên thua. Kèo Điểm Số Chính Xác và Ngũ Hành không thể tham gia cược xiên. Cược xiên sẽ bị vô hiệu hóa nếu kết quả cuối cùng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự gián đoạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ nào.

Tất cả người chơi Keno phải tuân theo mọi quy tắc của Dafabet, cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung được liệt kê trên trang web.

Leave a comment