Hibernian

Neil Lennon quan tâm tới thỏa thuận với Scott Allan

Huấn luyện viên của Hibernian, Neil Lennon, là tiền vệ hy vọng cho mượn Scott Allan sẽ có thể đóng dấu một động thái vĩnh viễn trở lại đường Easter vào mùa hè...