John Terry

John Terry cho biết công việc đang chờ đợi tại Villa

John Terry cho biết anh rất vui mừng khi đảm bảo tương lai của mình với Aston Villa nhưng cho biết công việc khó khăn bắt đầu ngay bây giờ. Trợ lý huấn luyện...