Karl Burke

Tỉ lệ cược đua ngựa: Tỉ lệ cược ngựa đua Burke Havana tại giải Battaash

Tỉ lệ cược tốt nhất từ nhà cái Dafabet: Karl Burke cảm thấy một sự khởi đầu nhanh chóng sẽ được yêu cầu nếu Havana Grey của ông sẽ ngăn chặn sự thích...