Kevin McDonald

Kevin McDonald phấn khích khi ký hợp đồng mới với Fulham

Kevin McDonald rất vui mừng sau khi đưa bút-to-paper vào một hợp đồng hai năm mới với Fulham. McDonald là một trong những cái tên đầu tiên trong bảng xếp hạng Fulham...