Mabs Cross

Trường đua Nunthorpe là bước tiếp theo của Mabs Cross

Huấn luyện viên Michael Dods đã báo hiệu ý định của anh ấy sẽ đi thẳng đến Coolmore Nunthorpe Stakes vào tháng tới tại York với Mabs Cross. Mê cung Nghệ thuật Hà Lan...