Mark Johnston

Giải đua ngựa Stradivarius là thử thách cho Mark Johnston

Mark Johnston hài lòng với ứng cử viên Goodee Cup Dee Ex Bee nhưng người xử lý Middleham thừa nhận việc tạm dừng những hy vọng hat-trick của Stradivarius sẽ tỏ ra rất...