Rocky Fielding

Boxing: tỉ lệ cược Tyron Zeuge vs Rocky Fielding

Tyron Zeuge vào vòng thứ bảy để bảo vệ siêu cân nặng trung bình của WBA chống lại Rocky Fielding, và huấn luyện viên Juergen Braehmer khẳng định anh vẫn chưa đạt...