Điền Kinh

Điền Kinh : Mo Farah có thể vắng mặt tại Glasgow 2014

Mo Farah cho hay anh đang "hoàn toàn tập trung" sức lực cho giải Marathon London năm tới nên có khả năng sẽ không tham gia Thế vận hội Khối thịnh vượng chung...

Page 2 of 2