Cách Chơi Golf – Golf Cơ Bản

golf-620x220-vn

Cách Chơi Golf

Thật quan trọng để biết câu trả lời của câu hỏi – chơi Golf như thế nào ? Golf là môn thể thao các tay golf cạnh tranh với nhau để đánh quả banh vào một loạt dãy các lỗ với số gậy đánh ít nhất

Theo luật chơi golf, golf “được chơi với một trái banh từ miệng lỗ bởi một đường gậy hoặc nhiều đường gậy liên tiếp nhau”

Môn thể thao này không đòi hỏi khu vực chơi cố định. Nó được chơi trên mặt sân golf, thường được sắp xếp dưới dạng 9 hay 18 lỗ liên tiếp

Sự cạnh tranh trong golf diễn ra chủ yếu với số gậy đánh thấp nhất bởi một tay golf, hoặc điểm số thấp nhất ở các lỗ trong quá trình hoàn thành vòng chơi của tay golf hay đội golf

 

Luật Chơi Golf

Hướng dẫn chơi golf, tìm hiểu cách chơi golf cũng rất quan trọng. Mỗi vòng đấu golf dựa vào số lỗ golf được đưa ra trước. Một vòng thường gồm 18 lỗ được chơi theo thứ tự do sân sắp đặt. Trên mặt sân 18 lỗ, mỗi lỗ được thi đấu một lần; ở lỗ thứ 9, các tay golf có thể chơi “short game” chơi mỗi lỗ 1 lần, hoặc “full round” chơi mỗi lỗ 2 lần

Chơi golf thường bắt đầu bằng cách đặt quả banh, sau đó cú đánh đầu tiên đưa quả banh đi theo một khoảng cách xa theo dự định (thường hơn 225 yards), cú đánh đó được gọi là “drive”. Khi quả banh gần đến đích, tay golf một lần nữa dùng các cú đánh khác nhau như “lay-up”, “approach” , “pitch”, “chip” cho đến khi quả banh chạm vào thảm xanh, nơi tay golf có thể “đẩy” quả banh vào lỗ

Sau khi tìm hiểu chơi golf như thế nào , bạn sẽ xem thêm các thông tin golf cơ bản

 

Cách Tính Điểm Golf

Điểm số của tay golf thường được tính dựa vào hiệu số gậy tay vợt hoàn thành trừ đi bảng điểm gậy. Một gậy đánh ăn một diễn ra khi tay golf đưa quả banh vào lỗ chỉ với một gậy duy nhất

Bạn cũng cần biết các điểm số thông thường trong một lỗ :

  • Condor ( – 4 hay 4 gậy dưới par)
  • Albatross hay Double Eagle (-3 hay 3 gậy dưới par)
  • Eagle ( – 2 hay 2 gậy dưới par)
  • Birdie ( – 1 hay 1 gậy dưới par)
  • Par (gậy cân bằng với par)
  • Bogey ( + 1 hay một gậy trên par)
  • Double Bogey ( + 2 hay 2 gậy trên par)
  • Triple Bogey ( + 3 hay 3 gậy trên par)

Leave a comment